Εγχώρια φεστιβάλ

Μαύρες – Κόκκινες Σελίδες (Αθήνα/Athens)
Συνάντηση εκδόσεων ανατρεπτικού περιεχομένου

Ελευθεριακό Φεστιβάλ Βιβλίου (Θεσσαλονίκη/Thessaloniki)

Φεστιβάλ Αναρχικού Βιβλίου (Πάτρα/Patras)

Φεστιβάλ Αναρχικού Βιβλίου 2018(Πάτρα/Patras)

Φεστιβάλ Αντιεξουσιαστικού Βιβλίου (Ηράκλειο/Heraklion)